Människor har sedan urminnes tider använt växter och medel från naturen för att bota sjukdomar eller helt enkelt må bättre. Under 1900-talet började forskare hitta syntetiska läkemedel som kunde bota många sorters sjukdomar och dessa tog över nästan helt. Men i takt med att biverkningar från traditionella läkemedel har ökat så har gamla kunskaper om naturläkemedel och kosttillskott åter kommit till användning. Idag finns det massor av preparat som framställs ur naturens egna läkande ämnen. Även traditionella läkare kan idag rekommendera naturläkemedel och kosttillskott istället för traditionella mediciner.

Men vad är då ett kosttillskott eller ett naturläkemedel och kan man vara säker på att dessa inte är farliga? Så här ser definitionen på kosttillskott och naturläkemedel ut.

Kosttillskott

Medel som klassas som kosttillskott ska visa upp dokumentation som visar att det inte är skadligt. Det krävs ingen dokumentation som visar att preparatet har medicinsk effekt, men påståenden om medicinska effekter får heller inte göras i information och marknadsföring.

Naturläkemedel

Naturläkemedel är preparat som kan bestå av mineraler, salter, bakterier, djurdelar mm. Om de består av växter hamnar de under kategorin växtbaserade läkemedel.

Naturläkemedel är receptfria och ska användas för egenvård av enklare besvär. För att godkännas som naturläkmedel krävs dokumentation som visar att naturläkemedlet har avsedd effekt och inte är farligt. Även hur det tillverkats ska finnas dokumenterat.